17

ẢNH HƯỞNG CỦA GIÁO LÝ NHÂN QUẢ TRONG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA DÂN TỘC

ẢNH HƯỞNG CỦA GIÁO LÝ NHÂN QUẢ TRONG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA DÂN TỘC Thích Nhuận Ân   A. DẪN NHẬP Đạo Phật xuất hiện cách đây hơn 20 thế kỷ, trải qua bao cuộc thăng trầm biến thiên của lịch sử, Đạo Phật vẫn mãi mãi là ánh sáng, vẫn mãi mãi là tiếng […]

Continue Reading
16

CHỮ HIẾU TRONG NHO GIÁO VÀ PHẬT GIÁO (01-08-2011)

Đối với truyền thống đạo đức Đông phương vấn đề thể nghiệm luôn là yếu tố chính mà các tư tưởng gia thường hướng đến. Không giống như hệ thống tư tưởng kinh viện của các nhà đạo đức học Tây phương, những lời giáo huấn của các bậc hiền giả Đông phương được người […]

Continue Reading
IMG_0612

MỘT SỐ QUAN ĐIỂM TRIẾT LÝ NHẬP THẾ CỦA CÁC VỊ THIỀN SƯ GÓP PHẦN XÂY DỰNG DÂN TỘC TRONG GIAI ĐOẠN TRIỀU ĐẠI NHÀ LÝ (08-08-2011)

Năm 1010, Lý Công Uẩn lên ngôi hoàng đế – mở đầu cho sự hình thành và phát triển một thời đại thịnh vượng của dân tộc. Theo lịch sử, nhà Lý là một trong những triều đại văn minh, thịnh vượng nhất của nước ta, như Nguyễn Đăng Thục nhận định “Một triều đại […]

Continue Reading
58

TU TẬP TỪ TÂM

Giá trị lớn nhất của đạo Phật là chỉ ra nếp sống hướng thiện, một phương pháp thực nghiệm tâm linh khiến mọi người biết sống với nhau bằng một trái tim yêu thương và khối óc được vận hành theo một trí tuệ hiểu biết. Hay nói cách khác, người học Phật phải biết […]

Continue Reading
favicon

Khoa cúng Thánh Mẫu

Long diên nhất chú sạ nhược kim lô tường yên thụy khí nhiễu thanh hư cảm cách động thần cư phụng thuyên loan dư trắc giáng tự như như Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát Phù dĩ hương hoa xán chúc huy hoàng khể thủ xứng dương chí tâm tán vịnh […]

Continue Reading